COGNITIEVE ERGONOMIE EN USER INTERFACES

Het begrip ergonomie heeft betrekking op de wetenschap die zich bezig houdt met het aanpassen van de omgeving aan de mens. Dit in tegenstelling tot het aanpassen van de mens aan zijn omgeving, wat nog vaak gebeurt. Dit heeft zowel betrekking op de fysieke als de mentale kant van de mens. De cognitieve ergonomie richt zich vooral op deze mentale, geestelijke kant. Er wordt gekeken hoe mensen mentaal functioneren, wat mensen onder verschillende omstandigheden kunnen begrijpen, hoe men geneigd is te denken en te reageren, en wat 'logisch' en/of prettig aanvoelt en wat niet.

Deze kennis, gecombineerd met een gedegen kennis van techniek en de technische aspecten van produktontwerp, is van essentieel belang voor het ontwerpen van systemen waar mensen mee moeten omgaan en waar mensen gebruik van maken. Van industriŽle apparatuur en computer software tot persoonlijke zaken als tandenborstels en koptelefoons. Een cognitief ergonoom bekijkt hoe apparaten, of de omgeving waarin apparaten gebruikt worden, zo optimaal mogelijk kunnen worden aangepast aan mensen. Oftewel, hoe ze zo gebruikersvriendelijk mogelijk gemaakt kunnen worden. (Enkele voorbeelden)

Xergo biedt zowel deze kennis van de menskant als de technische kennis. Daardoor kan Xergo op verschillende gebieden een bijdrage leveren.
- Wij kunnen cognitief ergonomisch onderzoek doen naar uw bestaande producten en hierover gerichte adviezen uitbrengen.
- Er kunnen gebruikerstesten afgenomen worden, waarbij gebruikers in een vroeg stadium worden geconfronteerd met een situatie of product, waarna hun ervaringen hiermee worden geŽvalueerd. Deze informatie kan vervolgens weer gebruikt worden als input voor verdere ontwikkeling of verbetering.

- Verder behoort ook werkplekonderzoek tot de mogelijkheden, waarbij wordt gekeken of de omgeving waarin, of de apparatuur waarmee iemand werkt, goed is afgestemd op diegene die hiermee moet werken. Een goede afstemming kan leiden tot minder stress, een prettiger werkomgeving en minder ziekteverzuim.
- Natuurlijk behoort ook consulting op elk van deze gebieden tot de mogelijkheden.

Ook heeft Xergo een ruime ervaring in het ontwerpen van user interfaces. Hierbij wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke combinatie van de eisen vanuit de opdrachtgever en wensen van de uiteindelijke gebruiker. Het uiteindelijke resultaat is een product wat functionaliteit koppelt aan klant- en gebruiksvriendelijkheid.

Deze combinatie van kennisgebieden (de kant van de mens en de kant van de techniek) is bij een enkel bedrijf wel aanwezig, maar vrijwel altijd verdeeld over verschillende personen. Vanwege het verschillende karakter van deze kennisgebieden zijn deze twee kanten zelden verenigd in een persoon. Bij Xergo is dat echter wel het geval, en deze unieke combinatie zorgt er voor dat Xergo uw problemen begrijpt en vanuit een brede visie en ervaring een totaaloplossing kan bieden.

Op een aparte pagina kunt u de ervaringen bekijken die onze medewerkers hebben met onder anderen cognitieve ergonomie en user interfaces.


Indexpagina / Ervaringen & portfolio