ERVARINGEN / PORTFOLIO

Webdesign

De medewerkers van Xergo hebben ruime ervaring op het gebied van webdesign. U kunt een voorbeeld van webdesign bekijken met uitleg over het hoe en waarom. Als voorbeeld hebben we de PMT Info Site genomen, een meer dan 1000 pagina's tellende site die in 1998 is gestart en nog steeds wekelijks door Xergo wordt onderhouden en uitgebreid. Deze site bevat veel op de achtergrond draaiende programma's en andere functionaliteiten. We lichten in het voorbeeld een tip van de sluier op en leggen enkele door ons gemaakte keuzes uit.

Naast deze site hebben we diverse andere professionele sites en persoonlijke homepages gemaakt. Ook hebben we webmasters van bestaande sites bijgestaan en geadviseerd en hebben we bestaande sites uitgebreid met op de achtergrond draaiende software, zoals bijvoorbeeld formulieren, gastenboeken, polls, nieuwsbrieven, besloten ledendelen en complete automatisering.

Cognitieve ergonomie en user interfaces

De medewerkers van Xergo hebben o.a. ervaring met het ontwerpen van een user interface voor een systeem waarbij via de televisie gecommuniceerd kan worden met vrienden en bekenden.
Verder hebben zij ervaring met het opzetten van een multimedia-testruimte waar prototypes van ontwerpen aan de uiteindelijke gebruikers kunnen worden voorgelegd, en met het uitvoeren van deze gebruikerstesten.
Ook hebben de medewerkers ervaring in het gebruik van intelligent agents (intelligente software, welke onder andere kan worden gebruikt om systemen te personaliseren) en met vraagstukken rond personalisatie en identificatie.
Daarnaast hebben de medewerkers ervaring met het gehele proces van productcreatie en -marketing, vanaf het bedenken van een product, via het ontwerp en de implementatie van prototypes, tot en met het aan de man brengen van het concept.

De medewerkers hebben ruime ervaring in het werken in multidisciplinaire teams.


Indexpagina / Webdesign / Cognitieve ergonomie