VOORBEELD WEBDESIGN

Als voorbeeld van webdesign presenteren we u de PMT Info Site (http://www.pmtinfosite.nl/), een site die door Xergo wordt onderhouden en uitgebreid.

De PMT Info Site is een site voor psychomotorisch therapeuten en voor hen die in psychomotorische therapie ge´nteresseerd zijn. Vanwege de grote internationale belangstelling is er ook een Engelstalig gedeelte. De site is in augustus 1998 gestart en telt ruim 1000 vaste html-pagina's en meer dan 40 op de achtergrond draaiende software-programma's. Naast de vaste pagina's worden er vele html-pagina's dynamisch gegenereerd, dat wil zeggen dat ze ter plekke worden gemaakt, geheel afgestemd op de gebruiker.

De gebruikers van de PMT Info Site zijn mensen die over het algemeen terughoudend zijn wat techniek en internet betreft. Nieuwe applicaties die geladen moeten worden, zoals bijvoorbeeld flash, leveren weerstand op. De hele opzet en lay out is derhalve traditioneel en eenvoudig gehouden: links een rij navigatielinken en rechts de tekst:

Dat de lay out traditioneel is, wil niet zeggen dat er achter de schermen niet geavanceerd gewerkt wordt. Naast diverse javascripts bevat de site vele software-programma's, in een meerderheid van de gevallen geprogrammeerd in Perl en PHP. Een deel van de programma's zijn gericht op de gebruiker. Voorbeelden hiervan zijn een zoekfunctie voor de site (handig vanwege de grote omvang van de site), een passwordprogramma voor het ledendeel van de site, een formulier waarmee gebruikers informatie op de site kunnen plaatsen (b.v. nieuwe vacatures) een gastenboek en een prikbord en chat-programma (in verband met de interactiviteit), enkele relevante quizzen en diverse zoekprogramma's om in de databases te zoeken, zoals in de literatuur database. Hieronder ziet u een uitsnede uit de PMT Info Site met het literatuur-zoekgedeelte.Aan de hand de zoekopdracht wordt een op de gebruiker afgestemde pagina dynamisch gegenereerd:

Naast deze op de gebruiker gerichte programma's, bevat de site ook programma's, bestemd voor de medewerkers of ter verlichting van hun taak. Deze programma's zijn beveiligd met een toegangscode. De benodigde html-pagina's hebben voor de duidelijkheid een andere lay out en kleurstelling. Voorbeelden van dergelijke programma's zijn uploadprogramma's, programma's rondom formulieren en een leden-onderhouds-programma.
Uploadprogramma's zorgen er voor dat medewerkers na invoering van hun persoonlijke code een file op de site kunnen plaatsen, zonder dat men hoeft te ftp-en en zonder dat de webmaster de vertrouwelijke gegevens van de site hoeft te delen met anderen. Op deze manier kan de webmaster de volledige controle houden over de site, terwijl toch iedereeen met licentie die files kan uploaden die voor hem of haar zijn toegestaan. De webmaster krijgt automatisch een mailtje als er iets geupload is.
Een bijzondere vorm van een uploadprogramma zorgt er voor dat ook een medewerker die geen html-code kent, zijn toegewezen gedeelte van de site kan onderhouden. Via een formulier kan de medewerker de gewenste tekst invoeren, waarna het programma nog even een controle op fouten uitvoert en vervolgens de tekst in de juiste opmaak in een html pagina zet, een link aanmaakt, indien gewenst een archieffile aanmaakt en de webmaster mailt dat er een bepaalde nieuwe file op het net staat.

De PMT Info Site bevat ook diverse formulieren, bedoeld om het de gebruiker makkelijker te maken gegevens door te geven (bijvoorbeeld aanmelding van nieuwe literatuur, een nieuwe site of een advertentie) en de drempel daartoe te verlagen. Formulieren hebben tevens als voordeel dat de webmaster de gegevens binnen krijgt zoals hij/zij die wil, waarbij gecontroleerd wordt op juistheid en volledigheid van de gegevens, en dat de afzender een automatisch gegenereerde respons krijgt toegestuurd. Dit bespaart de webmaster tijd en moeite.Het leden-onderhouds-programma stelt de webmaster in staat om nieuwe toegangscodes voor het ledendeel van de site in te voeren, waarbij diverse gegevens tevens aan de database met leden worden toegevoegd en het nieuwe lid automatisch een mailtje krijgt met een welkomswoord en zijn gebruikersnaam en toegangscode. Ook kan het e-mail adres worden toegevoegd aan een database die gebruikt kan worden voor het rondsturen van de maandelijkse nieuwsbrieven (dat geautomatiseerd verloopt). Alle databases bevinden zich achter een dubbele beveiliging. Nadat een aantal gegevens van het nieuwe lid eenmalig ingevoerd zijn in een overzichtelijk invoerscherm, worden dus meerdere handelingen door het programma automatisch verricht, wat de webmaster veel tijd bespaart.
Voor verenigingen blijkt een dergelijke werkwijze een aantrekkelijke vorm van automatisering te zijn, waarbij bestuursleden die verspreid over het land wonen, toch gezamenlijk en op uniforme wijze de administratie kunnen bijhouden. Indien aan het systeem een opgave-formulier voor leden is gekoppeld, kan het een en ander bijna volledig automatisch verlopen, wat veel tijd bespaart.Tot zover enkele voorbeelden aan de hand van de PMT Info Site. Meer informatie over de diverse software-mogelijkheden vindt u op de software-pagina.


Indexpagina / Webdesign / Software